Dasun Shanaka, Age, Wife, Family, Wiki, Bio

Dasun Shanaka, Born: 9 September 1991 (age 31 years), Negombo, Sri Lanka

Dasun Shanaka, Spouse: Chewanthi Perera (m. 2020)

Dasun Shanaka, Dates joined: October 2020 (Dambulla Aura), MORE

Dasun Shanaka, Nationality: Sri Lankan

Dasun Shanaka, Number of centuries: 0

Dasun Shanaka, Batting: Right-handed

Dasun Shanaka, Bowling: Right-arm medium

Dasun Shanaka, Age, Wife, Family, Wiki, Bio